TT plātnes

Iepriekš saspriegtās TT tipa plātnes ir ar ribotu šķērsgriezumu un gludu augšējo virsmu, kam atkarībā no slodzes un ekspluatācijas apstākļiem ir jāparedz atbilstošs virsbetons. Šos elementus parasti izmanto lieliem laidumiem (>15m) vai paaugstinātu slodžu gadījumā (piemēram, ražošanas ēkās tehnoloģiskās slodzes). Consolis Latvija rūpnīcā TT tipa plātnes tiek ražotas ar vienu standarta platumu – 2400mm. Standarta šķērsgriezums ir apskatāms šeit.

Plātnes ribu balsta daļā iespējams veidot ar robu, tādējādi samazinot kopējo rīģeļa un plātnes augstumu. Paredzot šādu robu balstā, ir jāveic papildus aprēķini, lai pārbaudītu vai ribas šķērsgriezums ir pietiekams slodzes uzņemšanai.

Lai nodrošinātu vertikālo bīdes spēku pārnešanu starp blakus esošajiem elementiem un pārseguma stinguma diafragmas darbību, plātnes savstarpēji tiek sametinātas. Plātnes augšējā plaukta biezums ir tikai 50mm, plātnes tiek projektētas ar stiegrotu virsbetonu.

Standarta TT tipa ribotajām plātnēm minimālā ugunsizturības robeža ir no 60 līdz 120 minūtēm.