Trīslāņu sienas

Sienu elementi sastāv no trīs slāņiem – nesošā dzelzsbetona slāņa, siltumizolācijas slāņa un virsējā apdares slāņa.

  • Nesošais slānis nodrošina slodzes nestspēju un  sienas siltuminerci.
  • Siltumizolācijas slānis nodrošina nepieciešamo siltumpretestību.
  • Virsējais slānis – fasāde – pasargā ēku no ārējās vides iedarbības un kalpo, kā ēkas vizuālais veidols.

Elementa nesošais slānis, atkarībā no paredzamajām piepūlēm, ailu izmēriem un citiem tehniskiem nosacījumiem, ir biezumā no 120…250mm.  Slāņa biezumu projektēšanas stadijā nosaka atbildīgais projektētājs.

Trīsslāņu sienu siltumizolācijas slānī, kā siltumizolācijas materiālu,  izmanto speciālās akmensvates loksnes, putu polistirolu, PIR.  Ārējo, virsējo slāni ar iekšējo nesošo slāni savieno  ar nerūsējošā tērauda saitēm caur siltumizolācijas slāni. Siltumizolācijas materiālu un slāņa biezumu izvēlas atbildīgais projektētājs atkarībā no pasūtītāja vēlmēm un saskaņā Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnoteikumiem.

Projektēšanas stadijā sienās tiek paredzētās ieliekamās detaļas to montāžai, celšanai, pārvietošanai un citu konstrukciju stiprināšanai, kuras ražošanas procesā tiek iestrādātas elementā. Tāpat projektēšanas stadijā sienu elementos var paredzēt ventilācijas detaļas, elektrības kārbas un komunikāciju nišas atbilstoši projekta iecerei, kuras elementos tiek iestrādātas ražošanas procesā.

Elementa virsējo slāni stiegro vienā kārtā un slāņa biezums jāparedz vismaz 70mm. Ja virsmā tiek veidoti dekoratīvi padziļinājumi vai izmantotas ķieģeļflīzes, tad virsējā slāņa biezums ir attiecīgi jāpalielina,  lai izpildītu minimālo stiegrojuma aizsargkārtu.