Apdares virsmas

Projektu virsmas apstrāde atkarīga no arhitektūras projekta sadaļas.

Speciālas virsmas apstrādes rūpnīcā var realizēt daudz kvalitatīvāk, kā betonējot sienas vai citus nesošos elementus objektā no monolīta betona, kontrolētās vides un tehnoloģiju dēļ.

Veidņa virsma:

  • Eksponēta virsma

Būvniecības jomā nav izstrādāts standarts, kas nosaka un skaidro terminu “eksponēta betona virsma”.  Ja tiek izvēlēts šāds virsmas apdares veids, pirms ražošanas uzsākšanas, pasūtītājs un ražotājs saskaņo virsmas etalonu, izgatavojot paraugu, saskaņā, ar kuru tiek ražotas sienas ar eksponētā betona virsmu.

  • Grafiskais betons

Grafiskā betona virsmas iegūšanai tiek izmantota foto matrica – apdrukāts papīrs ar cementa cietēšanas aizkavētāju, lai iegūtu vēlamos attēlus un rakstus. “šeit”

  • Dekoratīvās matricas

Izmantojot dekoratīvās matricas var iegūt dažāda veida betona sienu virsmas rakstus, kurus nosaka pasūtītājs saskaņojot to ar ražotāju. “šeit”

  • Apdarinātas virsmas

Fasādes virsmas ir iespējams apdarināt, izmantojot ķieģeļus vai dekoratīvās ķieģeļu flīzes. Ķieģeļu raksta saglabāšanai tiek izmantoti trafareti, kas samazina ķieģeļu raksta nobīdi no projekta. “šeit”

Apstrādes virsma

  • Mehāniski apstrādātas virsma

Attiecīgā veida virsma tiek iegūta, izmantojot speciālus rokas instrumentus vai iekārtas.

  • Skalota betona virsma

Viegli vai dziļi skalota betona virsma tiek iegūta, izmantojot ķīmisku cementa cietēšanas aizkavētāju.

Galvenokārt speciālu virsmu apstrādes kvalitātes prasības netiek noteiktas standartos, tāpēc slēdzot līgumu obligāti nepieciešams atrunāt virsmu kvalitātes prasības. Standarta virsmu kvalitātes prasības skatīt šeit”

Veidņa virsma – virsma, kas atrodas betonēšanas laikā pret galda virsmu un tiek modificēta

Apstrādes virsma – cietēšanas laikā atrados virspusē un tiek izlīdzināta ar rokas instrumentiem vai speciālām iekārtām