Balconies

Balkoni un terases tiek veidotas no īpašiem arhitektoniskiem elementiem, kas ir balstīti uz ēkas konstrukcijām, pārseguma šāļiem vai ārējām balsta kolonnām. Lai izvairītos no aukstuma tiltiem, siltumizolācija atrodas starp balkonu un iekšējo grīdas plātni.

Balkonu formai un izmēram ir nozīmīgs arhitektonisks raksturs. Balkonu izmantošanas iespējas un lietošanas funkcionalitāte var tikt koriģēta veidojot aizsargstiklu.

Balkoni var tikt veidoti daļējā vai pilnīgā ēkas padziļinājumā, daļēji vai pilnīgi vērsti uz āru.