TT – Slabs

Iepriekš saspriegtās TT tipa plātnes ir ar ribotu šķērsgriezumu un gludu augšējo virsu. Šos elementus parasti izmanto lieliem laidumiem un slodzēm. TT tipa plātnes ražo ar diviem standarta platumiem: 2400 un 3000 mm.

Elementu gali var būt ar robiem, lai samazinātu konstruktīvo augstumu. Lai nodrošinātu vertikālo bīdes spēku pārnešanu starp blakus esošajiem elementiem un pārseguma stinguma diafragmas darbību, lieto konstruktīvo virsbetonu. Standarta TT tipa ribotajām plātnēm minimālā ugunsizturības robeža ir no 60 līdz 120 minūtēm. Plātņu ribās var ievietot ieliekamās detaļas.