Eksponēta betona virsma

Būvniecības jomā nav izstrādāts standarts, kas nosaka un skaidro terminu “eksponēta betona virsma”.  Ja izvēlaties izgatavot sienas ar eksponētu betona virsmu, tad būvprojektā obligāti jānorāda šis virsmas apdares veids, kā arī jāpievieno apraksts ar virsmas kvalitātes īpašībām. Ja tiek izvēlēts šāds virsmas apdares veids, pirms ražošanas uzsākšanas, pasūtītājs un ražotājs saskaņo virsmas etalonu, izgatavojot paraugu, saskaņā, ar kuru tiek ražotas sienas ar eksponētā betona virsmu.