Divslāņu sienas

Viens no fasādes sienu veidiem ir divslāņu siena. Šie sienu elementi sastāv no diviem slāņiem – nesošā dzelzsbetona  un siltumizolācijas slāņa.

Elementa nesošais slānis nodrošina slodzes nestspēju un siltuminerci, savukārt siltumizolācijas slānis nodrošina nepieciešamo siltumpretestību. Šī veida sienas ir racionāli  izmantot tādos būvprojektos, kad plānotā fasādes apdare ir – apmetums vai ventilējama fasāde.

Projektēšanas stadijā sienās tiek paredzētās ieliekamās detaļas to montāžai, celšanai, pārvietošanai un citu konstrukciju stiprināšanai, kuras ražošanas procesā tiek iestrādātas elementā. Tāpat projektēšanas stadijā sienu elementos var paredzēt ventilācijas detaļas, elektrības kārbas un komunikāciju nišas atbilstoši projekta iecerei, kuras elementos tiek iestrādātas ražošanas procesā.